www.shbohunice.cz
Š+H Bohunice s.r.o. Š+H Bohunice s.r.o. Š+H Bohunice s.r.o.
Bohunice


Stavební firma Š+H Bohunice - historie
  zrušení betonárky od roku 2017


Firma Š+H Bohunice, s.r.o. byla založena zapsáním do Obchodního rejstříku ze dne 16.3.1992. V průběhu měsíce dubna 2007 se přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor do Temelína čp. 3. Následně byla provedena i změna názvu a sídla firmy: Š+H Bohunice, s.r.o. Temelín 3 v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.


sídlo Š+H Bohunice, s.r.o.
Sídlo firmy
sídlo Š+H Bohunice, s.r.o. sídlo Š+H Bohunice, s.r.o.
Sídlo firmy Sídlo firmy
Opravárenská dílna Provozovna Temelín Zámečnická dílna
Firma - opravárenské dílny Firma - provozovna Temelín Firma - zámečnické dílny

Statutární orgán:
Jednatel: Hana Hessová
Jednatel: Karel Šafář
Jednatel: Vladimír Vobr

V počátcích se firma zabývala především instalací zdravotní techniky a ústředního vytápění, postupně rozšířila svoji činnost do oblasti v oboru pozemního stavitelství - zemní práce, demolice, pokládky střešních krytin, rekonstrukce rodinných domků a panelových domů včetně zateplování, úpravy veřejných prostor a zpevněných ploch (dětská hřiště). Mnoho zkušeností můžeme nabídnout v oblasti výstavby vodohospodářských staveb - vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod (kořenové), rekonstrukce a odbahňování rybníků. V neposlední řadě provádíme stavební činnost i v oboru dopravního stavitelství - opravy komunikací a cest.

V polovině roku 2010 v souvislosti s nákupem cisterny na rozvoz motorové nafty a odvozu eternitu ze zakázek firma zavedla ADR a v souladu se zákonem opatřila Bezpečnostního poradce ADR, který provádí ve firmě pravidelné audity.

Firma v roce 2011 vybudovala Areálovou čerpací stanici, kterou pronajala firmě Š+H oil, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín. AČS byla uvedena do provozu dne 17. 10. 2011.

V průběhu roku 2013 byl ze zastaralých budov bývalého zemědělského objektu zrekonstruován a zkolaudován p n e u s e r v i s, ve kterém firma provozuje svou činnost nejen pro svojí potřebu, ale i pro potřebu veřejnosti. Téhož roku firma ekologicky zlikvidovala ekologickou zátěž a to bývalou čerpací stanici. V roce 2014 vybudovala a uvedla do provozu mycí rampu s ORL.


Činnost betonárky byla ukončena k 31.07.2017.

spodní lišta
Copyright © 2010-2021 Š+H Bohunice, s.r.o.